Liên hệ

Trường Tiểu học Cẩm Hưng

Địa chỉ: Thôn 5,  Xã Cảm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Tĩnh Hà Tĩnh
Người phát ngôn: Ông Phan Viết Hải – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: DĐ: 0989801305 – Email: phanviethai74@gmail.com