08/10/20  Tin của trường  1245
“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” được triển khai tại Trường Tiểu học Cẩm Hưng từ ngày 01/10/2020 - 07/10/2020.
 19/05/20  Tin tức - Sự kiện  1185
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai đối với khối lớp 1, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện đối với từng khối lớp ở các bậc học. Để chuẩn bị cho chương trình GDPT 2018, ngoài việc rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy ...
 23/03/20  Tin tức - Sự kiện  851
Lo láng cho việc nghỉ học dài ngày sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cũng như nề nếp của các em học sinh. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cẩm Hưng với phương châm "Nghỉ dịch không nghỉ học" đã chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc học trực tuyến để hỗ trợ cho các em học ...
 16/12/19  Tin tức - Sự kiện  880
Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Khẳng định truyền thống vẻ vang, sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của ...